Bulldog-Klubbens Sundhedsskema

Bulldog-Klubbens sundhedsudvalg har i samarbejde med SU’s dyrlæger udarbejdet et opdateret sundhedsskema til brug for sundhedsundersøgelse af vores Bulldogs. Sundhedsskemaet skal laves hos dyrlægen som en udvidet sundhedsundersøgelse. Dette sundhedsskema er en vigtig brik i det avlsarbejde der foregår i racerne. Der kan med udgangspunkt i disse skemaer laves statistik over hvilke sygdomme/lidelser som hyppigst ses, og vi kan på den måde arbejde videre på at fremme sundheden i racerne. Det er derfor vigtigt at alle medlemmer (og specielt opdrættere) støtter op om at få fortaget disse undersøgelser hos dyrlægen. Jo flere resultater vi får jo større indblik får vi til fremtidens avlsarbejde.

Bulldog-klubben tildeler alle hunde der deltager i sundhedsundersøgelserne og består de kriterier der er, forskellige niveauer af certifikater.

-Bronze

-Sølv

-Guld

For at få tilsendt et af ovenstående certifikater, skal man indsende sundhedsskemaet i udfyldt stand, med dato og underskrift af udførende dyrlæge. Derudover skal der medsendes kopi af de øvrige dokumenter (BOAS, DNA, HUU test) som er et krav for det enkelte certifikat man ønsker. Såfremt hunden er gammel nok og den består de krav der er, er det muligt at få lavet flere certifikater på en gang.

 

For at opretholde certificerings status skal BOAS og sundhedsskemaet gentages hvert 2. år.

 

Find sundhedsskemaet for din race i menuen, eller trykke på racen nedenfor.

 

 

Engelsk bulldog

 

Fransk bulldog


TILMELDING TIL NÆSTE BOAS TEST - TRYK PÅ BILLEDET