Mentalbeskrivelse

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende. Vi ved, at hundens mentalitet er arvelig.

Mentalbeskrivelsen er i en del specialklubber et vigtigt redskab bl.a. for opdrættere, som led i udvælgelsen af de bedst egnede avlsdyr. Men beskrivelsen er også interessant og lærerig for den "almindelige" hundeejer, der gerne vil kende sin hunds mentale egenskaber bedre.

I DKK's mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr., men testresultater registreres kun for hunde i alderen 10-24 mdr.

Alle hunde kan blive mentalbeskrevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen. Der skal dog være udarbejdet en profil, der viser en hund med den for racen helt ideelle mentalitet. Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Bulldog-Klubben har for begge racer - Engelsk Bulldog og Fransk Bulldog udarbejdet en ønskeprofil. Vi afholder lejlighedsvis mentalbeskrivelse afhængig af efterspørgslen, men det er også muligt at deltage på andre specialklubbers mentalbeskrivelsesarrangementer.