Specialeprojekt om cystinuri

DKK samarbejder ofte med KU/SUND (tidl. Landbohøjskolen) om de dyrlægestuderendes specialeprojekter. DKK’s Sundhedsudvalg har desuden en fond, hvor de studerende kan søge om økonomisk støtte til projekterne.
Bulldogklubben er her i efteråret blevet kontaktet af DKK og professor i husdyrgenetik, Merete Fredholm, der også sidder i DKK’s Sundhedsudvalg. Hun har nogle studerende, der gerne vil lave specialeprojekt om arvelige problemstillinger hos hunde og foreslår at igangsætte et projekt, der skal undersøge forekomsten af de mutationer, der kan give cystinuri, i den danske population af engelske bulldogs. Der findes allerede et antal blodprøver fra bulldogs i KU/SUND’s DNA-bank, men der vil sandsynligvis skulle indsamles flere. Hvis det hele falder på plads, vil projektet skulle forløbe i foråret 2022 og så vender vi tilbage med flere informationer om projektet, og om hvordan vi eventuelt skal få igangsat en indsamling af blodprøver til DNA-undersøgelserne.

Vi skal have mundhule svaberprøver fra 100 engelske bulldogs.

Krav til at kunne deltage:

1. Hundejer skal være medlem af Bulldogklubben
2. Tilmeld ikke kuldsøskende, hvis der bliver tilmeldt kuldsøskende, vil vi fjerne de efterfølgende tilmeldte
3. Din hund skal være DKK registeret og af racen Engelsk bulldog

Du skal vide at du vil få resultatet sendt til dig selv pr mail, men da prøven er taget af privatpersoner, så vil du ikke kunne få registeret resultatet.
Prøven bliver taget at privat personer, da det er et forskningsprojekt. Der kommer testkits med til klubbens juleudstilling.
Hvis du ikke skal til juleudstilling, men gerne vil være med i projektet, kan du få tilsendt et eller flere testkits pr post, som du selv sender til den anførte adresse - forsendelse skal du selv betale.

Tilmeld dig her