Vores reaktion på nogle mediers oplysning af racernes levealder.

TV-indlæg om bulldogs levetid
Den 4. maj 2022, viste News & Co. Et kort indlæg om forskellige hunderacers gennemsnitlige levetid.
Chokerende lave tal for vores 2 racer, og stemmer på ingen måde overens med det, vi oplever.
I indlægget kommenterer dyrlægeforeningens formand Hanne Palshof, at Franske Bulldogs har et rigtig trist liv.
Indlægget på News & Co. Er blevet til på baggrund af en artikel i Videnskab.dk, som baseres på en engelsk undersøgelse.
Sagen er, at Bulldog-Klubbens seriøse opdrættere slet ikke kan følge med til at dække efterspørgslen på Franske Bulldogs. Da racen samtidig (desværre) er ovenud populær, giver det mulighed for alverdens opfindsomme, tvivlsomme opdrættere og hundehandlere. Der bliver derfor avlet på alt, der bare ligner en Fransk Bulldog, og hvalpene bliver solgt til høje priser, så let som ingenting. Ligesom hundehandlere importerer masser af franske hvalpe, som ofte er taget fra moderen alt for tidligt, og derfor ankommer til DK med et ødelagt fordøjelsessystem. Mange af disse lever ganske kort efter de er kommet til deres nye hjem, og ejerne har brugt mange penge på dyrlægeregninger. De overlevende får tit en kummerlig tilværelse med kronisk fordøjelsesbesvær og efterfølgende allergi og hudbetændelse.
Desværre er hele denne grusomme virksomhed en stor del af prisen for populariteten, og det kan myndighederne åbenbart ikke dæmme op for.
Af de franske, der bliver registreret i Dansk Hunderegister er 12% registreret i DKK, og af dem ser vi ca. halvdelen i Bulldog Klub regi.
Når så ”eksperter” vil gøre noget ved problemet, så angriber de den bedste del af bestanden – nemlig DKK opdrætterne, for det er dem, der er registrerede. Alle ude på det grå og sorte marked (88%) kan man ikke nå.
Altså er det de opdrættere, som lægger sig hårdt i selen for at avle de bedst mulige hunde, der må stå på mål for alle ”overgrebene”.
Vi mangler at få defineret, hvad det er for hunde, der er så ringe, at de har så dårligt et liv som Hanne Palshof påstår.
Det er meget utilfredsstillende, at alle bliver kæmmet over en kam.
Vi arbejder i øjeblikket i Bulldog Klubbens sundhedsudvalg, på at skaffe flere facts på, hvordan det ser ud med sundheden hos vore racer. Desværre er alt tilgængeligt materiale baseret på alle de hunde, som folk selv betegner som en Fransk Bulldog, hvilket for os ikke giver nogen stor sandhedsværdi.
At der i den engelske statistik er medtaget hvalpe, der dør ved fødslen eller kort efter, giver jo også et falsk billede af, hvilken levetid man kan forvente af en salgsklar hvalp.
Den 25. januar 2020 stod Bulldog Klubben for et stort BOAS-seminar, hvor man havde eksperter fra udlandet til at fortælle om det store projekt, som Jane Ladlow har lavet på University of Cambridge, og som med succes har været brugt i England, og på det tidspunkt også var indført i Norge.
Vi havde inviteret DKK og Foreningen for Små Selskabshunde, samt dyrlægeforeningen. På mødet deltog over 100 interesserede. Dagen sluttede med, at DKK’s formand, Jørgen Hindse, lovede, at dette ville blive implementeret i Danmark inden sommerferien. Desværre kom der en pandemi på tværs, som gjorde at der ikke kunne afholdes de nødvendige internationale kurser for de dyrlæger, der skulle certificeres. Så projektet er blevet forsinket nu snart 2,5 år. Her i maj måned bliver det første kursus afholdt, og DKK har fået lov til at få 2 danske dyrlæger med, som så efterfølgende skal uddanne de danske dyrlæger, der skal lave testene.
I mellemtiden er FCI gået helhjertet ind i dette projekt, så vi håber og tror, at dette vil være med til, at skabe en god fremgang for vore racers vejrtrækningsdel.
Vi påtænker, at få nogle fra det norske sundhedsudvalg til at fortælle os om deres erfaringer med BOAS-testene, samt alle deres andre sundhedstiltag. Sund fornuft synes vi, at trække på andres erfaringer, før vi selv kaster os ud i projekter ang. bronze, sølv og guld stambøger, samt basis/basis+ stambøger.
Skammeligt, at vi samtidig skal kæmpe med diverse undersøgelser, med tvivlsomme resultater, baseret på meget andet, end vores DKK-registrerede avl.
Resultat af undersøgelse.
Først og fremmest TAK til alle de medlemmer, der har ofret tid på, at levere os deres oplysninger.
Det drejer sig om i alt 185 personer. Heraf har de 39 Engelsk Bulldog, og de 146 Fransk Bulldog.
Det har givet os oplysninger om i alt 72 Engelske Bulldogs og 322 Franske Bulldogs.
For de engelske har 46, som lever livet i bedste velgående i deres familie, en gennemsnitsalder på 6,58 år. Oplysninger om levealder på afdøde engelske stammer fra 26 individer, som har haft en gennemsnitlig levealder på 8,85 år. Ældste blandt afdøde er 12,5 år, ældste som lever er 11,5 år.
For de franske har 192, som lever i bedste velgående, en gennemsnitlig levealder på 6,58 år. Oplysninger om levealder på afdøde franske, stammer fra 130 individer, som har haft en gennemsnitlig levealder på 9,27 år. Ældste blandt afdøde er 16 år, ældste som lever er 13,5 år.
Vores lille undersøgelse viser altså helt andre tendenser, end den engelske undersøgelse. Og ligner jo mere den virkelighed, som vi bulldogfolk kender.
Dog må vi erkende, at dette ikke er en videnskabelig undersøgelse, og kan meget vel være for positiv. Men ingen statistik er en endegyldig sandhed, og alle statistikker har mørketal. Dette gælder både vores og den store engelske undersøgelse.
Sundhedsudvalget
Det franske team