Et udpluk fra sundhedsudvalgets arbejde.

For nogle uger siden, kom vi fra sundhedsudvalget med et modsvar til et TV-indslag om vores racers levealder, plus en opfordring til vore medlemmer, om at oplyse levealderen på deres hunde. På baggrund af disse oplysninger, lavede vi en statistik, som er offentliggjort, og den viste noget helt andet, end den engelske undersøgelse, der lå til grund for TV-indslaget.

Vel vidende, at vores undersøgelse ikke giver større videnskabelig dokumentation, har vi forsøgt, at samle valide oplysninger, der hvor vi mente, de måtte være.
Du finder vores resultat i fanen Sundhed her på hjemmesiden.

Således skrev vi til DKK, om de har nogen statistikker, som kan bruges i den sammenhæng. Svaret fra DKK er, at vi kunne gå ind i hundeweb, og hente lister på dødmeldte hunde. Det gør vi selvfølgelig, men desværre er folk ikke flinke til at dødmelde deres hunde, eller i bedste fald, gør det længe efter dødstidspunktet, og DKK kan jo kun registrere, hvornår hunden er dødmeldt.
Ud fra disse lister, skulle mange af vore hunde være blevet både 50 og 60 år gamle. Altså må vi erkende, at det kan vi ikke bruge, og DKK har ingen data, at hjælpe os med i den sammenhæng.
Så forsøger vi med Dansk Hunderegister, men bliver afvist med, at de ikke videregiver nogen former for oplysninger.
Det er altså noget op ad bakke, at få reelle oplysninger om dette emne.


Et andet projekt, vi har arbejdet med, er Agrias breeder profile.
Agria har, i hvert fald 2 gange, udarbejdet statistik på, hvad det er for lidelser hos diverse racer, de betaler for.
Den ene dækker 2011-2016, og den anden 2006-2011. Det er lavet på baggrund af hunde i Sverige, og der er ikke skelnet mellem FCI-hunde og alle andre.
En medarbejder hos Agria i Danmark, har været så flink, at lave en optælling på de danske hunde fra 2015-2020. På baggrund af dette, er der udarbejdet en TopTi for begge racer på hyppigst forekommende lidelser. Igen er det alle hunde, som hos Agria er registreret som fransk eller engelsk bulldog, og ikke specielt DKK registrerede hunde.
Højt på listerne for begge racer, står allergi/hudbetændelse. Vi er i tvivl, om det kan være den hyppigste lidelse. Selvfølgelig skal man have i mente, at de lidelser, som Agria ikke dækker, jo ikke er indeholdt i deres statistik.
Igen må vi erkende, at eksakt viden om vores racer er meget svær at finde.
Kunne man få klarere oplysninger ved at spørge andre forsikringsselskaber, og hvilke skulle det evt. være??

Vi arbejder på, at få nogle dyrlæger/klinikker til at gøre et anonymt notat, hver gang de har en fransk eller engelsk bulldog i behandling, om hvilken lidelse hunden skal have hjælp til, og om den er DKK/FCI registreret. Håber det kan give os nogle gode oplysninger om vores racers sundhedstilstand. Men det vil jo være noget, der vil tage tid, at få oplysninger nok samlet ind.

Dette skriv, for at fortælle, at selvom der ikke lige kommer en masse resultater, er det ikke ensbetydende med, at vi har puttet problemet i syltekrukken. Vi søger og skraber hele tiden for at samle mest mulig viden.

Skulle du, som medlem, have flere gode ideer omkring disse 2 emner, hører vi gerne om dem.
Sundhedsudvalget, maj 2022