Bulldog-Klubbens Sundhedscertifikat

Bulldog-Klubben har i samarbejde med The Breed Council, dyrlæger og DKK udarbejdet et sundhedscertifikat til brug for sundhedsundersøgelse af vores bulldogger. Sundhedscertifikatet er en udvidet sundhedsundersøgelse, som foretages hos dyrlægen. Når klubben har modtaget en kopi af skemaet med resultaterne, kan logoet anvendes på den undersøgte hund. De fremsendte resultater indtastes i klubbens Sundhedsdatabase uafhængigt af hundens identitet.

Det er frivilligt for den enkelte hundeejer, om man ønsker at deltage, men Bulldog-Klubben anbefaler alle opdrættere, at lade deres avlsdyr undersøge inden parring jf. sundhedscertifikatet. Klubben modtager også meget gerne skemaer for bulldogger, som hverken anvendes i avl eller udstilling. De bulldogejere, som deltager i klubbens projekt modtager et logo-bevis.

Hvad betyder det, at en bulldog har logoet?
Sundhedscertifikat-logoet betyder, at hundens ejer har ladet underskrivende dyrlæge undersøge hunden jf. Bulldog-Klubbens undersøgelsesskema, og derefter har indsendt kopi af resultaterne til klubben. Det er ikke et spørgsmål om, at hunden skal bestå eller ikke bestå. Det udfærdigede Sundhedscertifikatet er en status på, hvordan hundens helbredstilstand var på undersøgelsestidspunktet. Helbredstilstanden kan ændres løbende i takt f.eks. alder. Derfor anbefales det også, at avlshunde atter undersøges jf. det anbef. interval. Ved undersøgelsen hos dyrlægen vil den enkelte hundeejer ligeledes kunne få en snak og en vurdering fra dyrlægen om hundens helbredsmæssige egnethed til at indgå i avl eller ej.

Som kommende hvalpekøber kan man f.eks. bede om at se forældredyrenes certifikater. Man skal dog huske på, at selv med avl på de sundeste forældredyr, kan avlsresultatet ikke altid forudsiges. Her spiller den genetiske arv en stor rolle og begrænser sig ikke kun til forældredyrene, men kan strække sig længere tilbage i hundens aner hos dennes forfædre.

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil have et Sundhedscertifikat til min bulldog?
Bulldog-Klubben opfordre alle ejere af Engelske og Franske Bulldogger til at få deres bulldog undersøgt fj. sundhedscertifikatet, da klubben har brug for faktuel viden om sundhedstilstanden blandt vores bulldogger.
Sundhedscertifikaterne er trykt med fortløbende numre og gennemslag.
Avlshanner skal efterfølgende undersøges hvert andet år, når de er avlsaktive og avlstæver indenfor 12 mdr. før hver parring. Ved brug af udenlandske avlshanner, skal klubbens sundhedscertifikat, som også er tilgængelig i en engelsk version, eller kopi af et tilsvarende certifikat indsendes til klubben.
Klubben modtager også gerne udfyldte sundhedscertifikater på bulldogger, som ikke anvendes i avl, da alle sundhedsdata er relevante for klubben.

Hvor kan jeg få sundhedscertifikatet?

Udfyld denne formular

Sundhedscertifikatet skal bestilles i god tid min. 14 dage før, det skal bruges

Gebyr:
Bulldog Klubbens Sundhedscertifikat er kun til medlemmer af klubben.

Dyrlægen undersøger hunden jf. skemaet (der forefindes vejledning til dyrlægen på sidste side).

Skemaet kan udfyldes uden at hunden skal bedøves. Dyrlægen påfører resultaterne og stempler & underskriver skemaet.
Den ene kopi kan du beholde, den anden sendes til Bulldog-Klubben pr mail

Sundhedscertifikatlogo

Når Bulldog-Klubben har modtaget kopien kan du bede om at få tilsendt sundhedscertifikatlogoet pr. mail.
På logoet vil hundens registreringsnummer og årstallet for undersøgelsen fremgå. Misbrug af logoet betyder fortabelse af retten til anvendelse.