< Tilbage

DKK INDFØRER MULIGHED FOR BOAS-GRADUERING07-02-2020 - 10:48

På sit møde onsdag den 5. februar besluttede Dansk Kennel Klubs bestyrelse, at det skal være muligt at få BOAS-gradueret sin hund i Danmark. Målet er at forbedre sundheden for de berørte racer.

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlet betegnelse for nogle af de problemer, der kan ramme hunderacer med kort næse (de såkaldt brachycephale racer som f.eks. mops, fransk- og engelsk bulldog).

 

I Dansk Kennel Klub og de tilknyttede racespecialklubber er der stor fokus på sundhedsarbejdet, og der bliver gjort meget for at sørge for, at opdrættet i DKK-regi går i den rigtige retning. 

 

”Men vi kan altid gøre mere, og vi forventer, at BOAS-gradueringen vil være et godt og vigtigt værktøj til brug i avlsarbejdet,” siger DKK´s bestyrelsesformand Jørgen Hindse.

 

For to uger siden afholdt Bulldogklubben, Klubben For Små Selskabshunde og DKK et fælles seminar om BOAS. Formålet med seminaret var at udveksle erfaringer med vores kolleger i NKK, der netop har indført BOAS-graduering, og DKK´s dyrlæge, Helle Friis Proschowsky, har desuden deltaget som observatør under NKK´s uddannelse af norske dyrlæger. 

 

Med disse erfaringer som afsæt diskuterede DKK´s bestyrelse derfor på mødet i går, onsdag den 5. februar, hvordan en BOAS-graduering kan startes op i Danmark.

 

Grundig oplæring baseret på forskning

I DKK vil vi læne os op af de engelske og norske erfaringer, baseret på evidensbaseret forskning fra BOAS-gruppen ved Cambridge Universitet med dyrlæge Jane Ladlow i spidsen. Jane Ladlow har forsket og arbejdet intensivt med BOAS-problematikken i en årrække, og hun har udviklet det gradueringssystem, der bruges i den engelske kennelklub og siden september 2019 også i Norge. 

 

Om baggrunden for at DKK´s bestyrelse har besluttet at følge netop denne type undersøgelse siger Jørgen Hindse:

”Dette er et allerede velafprøvet projekt, og det vil give mulighed for, at vi kan sammenligne resultater af danske hunde med resultaterne fra Norge og England. Den engelske forskning omfatter indtil videre racerne mops, fransk bulldog og engelsk bulldog, og derfor vil det i første omgang også i Danmark være disse tre racer, gradueringen målrettes.”

 

I den kommende tid følger derfor en intensiv proces, hvor DKK som det første skal igangsætte en uddannelse af de dyrlæger, der skal stå for gradueringen. Det er vigtigt for DKK og racespecialklubberne, at alle dyrlægerne får den samme grundige oplæring, og fra England viser erfaringen, at dyrlægerne, som har gennemgået oplæring graduerer hundene meget ens. 

 

I samarbejde med specialklubberne vil DKK nu igangsætte arbejdet med de mere konkrete retningslinjer for indførelse af BOAS-gradueringen.

 

DKK betaler uddannelse af danske dyrlæger

 

Indførslen af BOAS-gradueringen i Danmark er allerede afstemt med Den Danske Dyrlægeforening, hvor formanden for Faggruppen for familiedyr, Christine Fossing har givet positive tilsagn om, at DKK´s uddannelsesinitiativ i forhold til dyrlægerne vil få stor opbakning fra dyrlægeforeningen, som ser frem til at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med at forbedre sundheden og velfærden hos de berørte hunde.

 

Det bliver DKK og specialklubberne, der tilrettelægger uddannelsen af de danske dyrlæger, og DKK tilretter desuden hundeweb, så det her bliver muligt at registrere hundens resultat. 

 

Men selv om det er DKK, der bliver tovholder på projektet med indførelse af BOAS-graduering i Danmark, ønsker DKK ikke at afholde dyrlægerne fra at teste hunde udenfor DKK-regi.

 

”Med BOAS-gradueringen giver vi DKK-opdrætterne endnu bedre muligheder for at brande vores gode, sunde dyr, og med dette initiativ får opdrætterne endnu et vigtigt værktøj, der kan forbedre sundheden for de berørte racer – netop fordi tendenserne fra det engelske forskningsprojekt viser, at BOAS-gradueringen gør det muligt at avle stadig sundere hunde ved at udvælge de rigtige avlsdyr,” siger DKK´s bestyrelsesformand Jørgen Hindse.

”Hermed får de hvalpekøbere, der er interesseret i disse skønne racer, desuden en mulighed for at træffe et sundt valg. Specielt fransk bulldog og mops er blevet meget populære hunderacer igennem de seneste ti år, hvilket giver en stor efterspørgsel. I DKK-regi opdrætter vi kun en begrænset mængde af den samlede danske population. I DKK blev der i 2019 opdrættet 285 franske bulldogs – det er kun 14 % af de i alt 2.109 hunde, der blev registreret af racen i alt i Danmark i 2019. Det tvinger mange hvalpekøbere til at vælge en hund uden stamtavle eller importere en hund. I DKK-regi vil vi heller ikke foreløbig kunne opfylde den efterspørgsel, der er. Men vi kan give hvalpekøberne et sundhedstestet alternativ,” siger Jørgen Hindse.

 

”Også derfor er det vigtigt, at BOAS-gradueringen bliver et tilbud til hele den danske hunde-population – så vi sikrer, at flest mulige hunde opdrættes på en sådan måde, at de ikke får velfærds- eller sundhedsmæssige problemer”, afslutter han.

< Tilbage