Klubbens Persondatapolitik

Medlemskab:
Bulldog-Klubben har brug for kontaktoplysninger, som navn, adresse, telefon og e-mail på alle medlemmer for at kunne administrere medlemskab, sende Bulldog Bladet, oprette bruger Login til ”kun for medlemmer” på hjemmesiden.
Vi indsamler oplysninger hos det enkelte medlem.
Personoplysninger på medlemmer slettes inden for 30 dage efter medlemsskabets ophør.

Udstillingskataloger:
I forbindelse med vores specialklub udstillinger laver vi udstillingskataloger. I disse kataloger vil dine oplysninger fremgå, såfremt du har krydset af i din tilmelding, at oplysningerne må fremgå.
Inden for 30 dage efter sidste tilmeldingsfrist udskrives et katalog, som bliver sendt til det bestyrelsesmedlem, der skal udforme kataloget. Derefter bliver katalogfilen send til trykkeriet, som sender de bestilte kataloger til udstillingsleder. Mail med oplysninger om udstillingsdeltagerne bliver slettet samme dag, som den bliver sendt til trykkeriet, altså inden for 30 dage fra sidste tilmeldingsfrist.

DNA – profil:
Hvis du ønsker at få en DNA profilering igennem Bulldog-Klubben, kan du som ejer af hunden bestille en formular, som du medbringer til din dyrlæge. Denne formular udfylder din dyrlæge og den skal sendes til CenoCanin i Kassel. Du vil igennem formularen give oplysninger om Hundens DKK eller FCI registerede nr., dit navn, adresse, mail og telefonnr.
Når klubben modtager denne formular pr mail, bliver disse oplysninger brugt til at udforme korrekt formular, og denne sendes retur til dig pr oplyste mail. Derefter vil mailkorrespondancen blive slettet fra klubbens mail system.

Sundhedscertifikater:
Hvis du ønsker at få deltage i Klubbens sundhedsundersøgelse, så du også modtager et sundhedscertifikat logo, skal du bestille en formular igennem klubbens hjemmeside. Når denne modtages af bestyrelsen via mail, vil du modtage en faktura fra klubbens kasserer til betaling. Når denne er betalt, vil sundhedscertifikat-formularen blive lavet og sendt til din oplyste mail. Denne medbringer man til dyrlægen, som udfylder den og sender til klubben pr mail. Efter godkendt og udfyldt formular modtages af bestyrelsen, vil du få tilsendt et sundhedscertifikat logo. Herefter vil mailkorrespondancen blive slettet fra klubbens mail-system inden for 30 dage.

Bulldog-klubben kan på baggrund af en konkret vurdering videregive sundhedscertifikatets resultater om hunden til brug for dokumentation eller videnskabelige undersøgelser mv. Oplysninger som videregives, er hundens ID- og stambogsnummer, mens ejeroplysninger ikke videregives. De opgivne oplysninger vil kunne bruges til at identificere hundens ejer, og derfor en videregivelse af hundens id- og stambogsnummer omfattet af reglerne om videregivelse af persondata.   

E-Mail korrespondance:
Slettes løbende 5 år efter modtagelsen eller afsendelsen.

Hvem videregiver Bulldog-Klubben personoplysninger til?
Bulldog-Klubben videregiver ikke personoplysninger medmindre, du selv har givet samtykke til det, eller der er et lovligt grundlag for videregivelsen. Du kan altid tilbagekalde dit eventuelle samtykke ved at sende en e-mail til
Bulldog-Klubbens medlemmer har ikke adgang til oplysninger om andre medlemmer eller hundeejere. Dog har alle DKK-medlemmer adgang til oplysninger om opdrætterinformationer gennem DKK´s Hundeweb.


Sikkerhed:
Bulldog-Klubben har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Bulldog-Klubben opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall.

Links:
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan afvige fra Bulldog-Klubbens.

Opdatering af og indsigt i oplysninger:
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse korrigeret, slettet eller blokeret. Kontakt
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en eventuel indsigelse er berettiget.  Du kan også til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke. Kontakt Bulldog-Klubben på
Vær opmærksom på, at klubben vil anmode om, at du kan identificere dig selv i forbindelse med en anmodning om indsigt eller tilbagekaldelse. 
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, mail: .
Kontakt Bulldog-klubben:
Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til
Læs DKK,s Persondata håndtering på deres hjemmeside: https://www.dkk.dk/om-dkk/organisation/om-foreningen/persondatapolitik