Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:

Pia Schmidt

Tlf. + 45 30 29 47 08
Mail:


Udstillingsansvarlig & næstformand:

Trine Rotne
6640 Lunderskov
Tlf: +45 30 20 20 69
Mail:Kasserer:

Inga Krarup
6920 Videbæk
Tlf. + 45 24 87 53 17 træffes bedst imellem kl. 18-21
Mail:


Bestyrelsesmedlem:

Dorte Sandgaard
5000 Odense
Tlf. + 45 21 49 11 65
Mail:

Sekretær:

Catrin Hansen
8830 Tjele
Tlf. + 45 60 18 64 90 træffes bedst hverdage imellem kl. 17-21
Mail:

Bulldog-klubbens udvalg

OPDATERING KOMMER SNAREST!

UDSTILLING
Jørgen Ove Johansen
Bent Hanssen
Pia Schmidt
Søren Juul
Catrin Hansen (sekretær funktion)
Bestyrelses kontaktperson: Trine Rotne
Medhjælper:
Jette Rudolph

BLADUDVALG
Trine Rotne
Korrekturlæsning
-
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen

SUNDHEDSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson: Dorte Sandgaard

Fransk Bulldog:
Jette Glerup Hansen

Engelsk Bulldog:
Dorte Sandgaard

Support til sundhedsudvalget:
(sekretær funktion)

Veterinær:
Nina Diers
Helene O. Bech

AKTIVITETSSUDVALG
Vakant
Bestyrelses kontaktperson: Dorte Sandgaard

SPONSORUDVALGET
Michael Schønemann
Bestyrelses kontaktperson: Trine Rotne

WEB-TEAM
Thomas Midtbøll
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen