Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:
Sonny Kastrup
4281 Gørlev
Tlf. + 45
Mail:


Næstformand:
Thomas Midtbøll
2300 København S
Tlf. + 45 42 59 08 78 træffes bedst hverdage imellem kl. 20-21
Mail:

Udstillingsansvarlig:
Kim Kjær
2650 Hvidovre
Tlf: +45 20 71 75 23
Mail:Kasserer:

Inga Krarup
6920 Videbæk
Tlf. + 45 24 87 53 17 træffes bedst imellem kl. 18-21
Mail:


Sekretær:

Catrin Hansen
8830 Tjele
Tlf. + 45 60 18 64 90 træffes bedst hverdage imellem kl. 17-21
Mail:

Bulldog-klubbens udvalg


UDSTILLING
Catrin Hansen (sekretær funktion)
Bestyrelses kontaktperson: Kim Kjær
Medhjælper:
Jette Rudolph

BLADUDVALG
Catrin Hansen
Korrekturlæsning
-
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen

SUNDHEDSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson:

Fransk Bulldog:
Jette Glerup Hansen

Engelsk Bulldog:
Dorte Sandgaard

Support til sundhedsudvalget:
(sekretær funktion)

Veterinær:
Nina Diers
Helene O. Bech

AKTIVITETSSUDVALG
Vakant
Bestyrelses kontaktperson: Dorte Sandgaard

SPONSORUDVALGET
Michael Schønemann
Bestyrelses kontaktperson:

WEB-TEAM
Thomas Midtbøll
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen