Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:
Sonny Kastrup
4281 Gørlev
Tlf. + 45 51 44 53 94
Mail:


Næstformand:
Thomas Midtbøll
2300 København S
Tlf. + 45 42 59 08 78 træffes bedst hverdage imellem kl. 20-21
Mail:

Udstillingsansvarlig:
Kim Kjær
2650 Hvidovre
Tlf: +45 20 71 75 23
Mail:Kasserer:

Inga Krarup
6920 Videbæk
Tlf. + 45 24 87 53 17 træffes bedst imellem kl. 18-21
Mail:


Sekretær:

Catrin Hansen
8830 Tjele
Tlf. + 45 60 18 64 90 træffes bedst hverdage imellem kl. 17-21
Mail:

Bulldog-klubbens udvalg


UDSTILLING
Bestyrelses kontaktperson: Kim Kjær
Catrin Hansen (sekretær funktion)
Sonny Kastrup
Tasha Andreasen
Line Drejer
Medhjælper:
Jette Rudolph

BLADUDVALG
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen
Catrin Hansen
Korrekturlæsning
-


SUNDHEDSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson: Sonny Kastrup

Gelika Langtoft
Mille Bæk
Dorte Sandgaard
Sacha Gude
Pia Andreasen
Sonny Kastrup

Veterinær:
Nina Diers
Helene O. Bech

AKTIVITETSSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson: Kim Kjær
Sonny Kastrup
Dorte Sandgaard
Doris Sørensen
Karina Lykke Larsen

SPONSORUDVALGET
Bestyrelses kontaktperson: Sonny Kastrup
Michael Schønemann

WEB-TEAM
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen
Thomas Midtbøll