Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:

Mille Bæk
4600 Køge
Tlf. + 45 22 34 30 90 telefon tid imellem kl. 9-16
Mail:


Næstformand:


Mail:


Kasserer:

Inga Krarup
6920 Videbæk
Tlf. + 45 24 87 53 17 træffes bedst imellem kl. 18-21
Mail:


Sekretær:

Catrin Hansen

Tlf. + 45 60 18 64 90 træffes bedst hverdage imellem kl. 17-21
Mail:

Udstillingsansvarlig:

Trine Rotne
6640 Lunderskov
Tlf: +45 30 20 20 69
Mail:Bulldog-klubbens udvalg

OPDATERING KOMMER SNAREST!

UDSTILLING
Jørgen Ove Johansen
Bent Hanssen
Catrin Hansen
Bestyrelses kontaktperson: Trine Rotne
Medhjælper:
Jette Rudolph

BLADUDVALG
Trine Rotne
Korrekturlæsning
Jytte Tarnow
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen

SUNDHEDSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson: Mille Bæk

Fransk Bulldog:
Gelika Langtoft
Jette Glerup Hansen

Engelsk Bulldog:
Sascha Gude
Dorte Sandgaard
Jytte Tarnow

Support til sundhedsudvalget:
Mette Louise Jensen (sekretær funktion)

Veterinær:
Nina Diers
Helene O. Bech

AKTIVITETSSUDVALG
Vakant
Bestyrelses kontaktperson: Thomas Midtbøll


SPONSORUDVALGET
Michael Schønemann
Bestyrelses kontaktperson: Thomas Midtbøll


WEB-TEAM
Thomas Midtbøll
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen