Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand

Jørgen Ove Johansen
Jylland
Tlf: +45
Mail:

Næstformand:

Marie Mille Springer
Sjælland
Tlf. + 45
Mail:

Kasserer:

Inga Krarup
6920 Videbæk
Tlf. + 45 24 87 53 17 træffes bedst imellem kl. 18-21
Mail:Sekretær & udstillingsansvarlig:

Catrin Hansen
8830 Tjele
Tlf. + 45 60 18 64 90 træffes bedst hverdage imellem kl. 17-21
Mail:
Mail:

Bestyrelsesmedlem:

Jette Glerup Hanssen
Kolding
Tlf: +45
Mail:Bulldog-klubbens udvalg


UDSTILLING
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen
Tasha Andreasen
Line Drejer
Medhjælper:
Jette Rudolph

BLADUDVALG
Bestyrelses kontaktperson: Jørgen Ove Johansen

Korrekturlæsning
-


SUNDHEDSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson:

Gelika Langtoft
Dorte Sandgaard
Sacha Gude
Pia Andreasen

Veterinær:
Nina Diers
Helene O. Bech

AKTIVITETSSUDVALG
Bestyrelses kontaktperson:
Dorte Sandgaard


SPONSORUDVALGET
Bestyrelses kontaktperson:


WEB-TEAM
Bestyrelses kontaktperson: Catrin Hansen
Thomas Midtbøll