Klasser & præmeringer


Teksten er kopiret og rettet til fra Dansk Kennel Klubs hjemmeside
KLASSER OG UDSTILLINGSGEBYRER


Priser 2023

Klasser Alder Pris
Baby (uofficiel klasse) 3-6 måneder 300, - Kr.
Hvalp (uofficiel klasse) 6-9 måneder 300, - Kr.
Junior 9-18 måneder 437,- Kr.
Mellem 15-24 måneder 437,- Kr.
Åben Fra 15 måneder 437- Kr.
Champion Fra 15 måneder 437,- Kr.
Veteran Fra 8 år 300 - Kr.
Par klasse   Gratis
Opdræts klasse   Gratis
Avls klasse   Gratis
Uden for bedømmelse   35,- Kr.
Mini/Maxi Barn & Hund/ Juniorhandling 4-16 år inddelt i forskellige klasser. Gratis.

 

Hvis man vil tilmelde mere end 1 hund, så koster 2. hund 341,- Kr. 3. hund koster 286,- Kr.
Alle hunde skal have samme registreret ejer.

Klasserne

Baby klasse - en uofficiel klasse på specialklubudstillinger for babyer i alderen 3-6 måneder

Hvalpe - uofficiel klasse for hvalpe i alderen 6-9 måneder.

Junior - mellem og åben klasse lapper over hinanden, så der skal man se på, hvilke muligheder man har.

Systemet er lavet, for at man selv kan vurdere, hvor ens hund bedst kan gøre sig gældende. Har man en hund, som stadig virker meget hvalpet, melder man den til i juniorklassen. Har man en hund, som er færdigudviklet som 15 måneder, melder man den til i mellem eller åben klasse. Eller har man en hund på f.eks. 20 måneder, som stadig ikke er helt udviklet, så melder man den til i mellemklassen. Når først hunden er fyldt 24 måneder, så skal den i åben klasse, og der kan den blive, så længe man ønsker - med mindre den bliver Dansk Champion.

Veteranklasse - hunde fra veteranklassen konkurrerer om CAC - men ikke om CACIB på de internationale udstillinger. Danske champions skal anmeldes i championklasse eller veteranklasse.

Championklasse - hunde tilmeldt i championklasse konkurrerer ikke om certifikat (CAC) hvis hunden allerede er dansk champion. For udenlandske hunde gælder, at dokumentation for nationalt eller internationalt championat skal vedlægges. Danske champions skal anmeldes i championklasse eller veteranklasse.

Parklasse er for to hunde, som skal fremvises i kobbel. En hanhund og en tæve af samme race og racevariant og med samme ejer. De skal ligne hinanden så meget som muligt, men stadig vise kønspræg.

Avlsklasse - består af et forældredyr med fire afkom (1. generation: sønner/døtre). Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshunde- eller veteranklasse. (Dog kan avlshunden i en avlsklasse være anmeldt udenfor bedømmelse). Hvalpe samt hunde, der har fået tildelt "Disqualified" eller "Cannot Be Judged", kan ikke deltage.

Opdrætsklasse består af fire hunde af samme race og racevariant - uanset køn. De er alle opdrættet af samme opdrætter (samme kennelnavn). For racer, hvor der stilles prøvekrav for deltagelse i opdrætsklasse, gælder, at mindst to hunde i klassen skal have opnået den krævede prøve. Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshunde- eller veteranklasse. Hvalpe og hunde, der har fået tildelt "Disqualified" eller "Cannot Be Judged", kan ikke deltage.

Juniorhandling (DKK) er en konkurrence, hvor de unge mellem 10 og 17 år for lov til at vise, om de kan handle en hund. Der kan kun anmeldes stambogsførte hunde, som opfylder betingelserne for at kunne deltage på DKK's udstillinger og har opnået juniorklassealderen. Der kan tilmeldes i Miniklassen 10-13 år og i Maxiklassen 14-17 år.

Bulldog-Klubben afholder "Mini Barn & Hund""Barn & Hund (4-6 år- kun ifølge med en voksen)" , "Barn & Hund (7-10 år)" samt Juniorhandling (11-16 år) på nogle af Bulldog-Klubbens udstillinger.

Udenfor bedømmelse er fra 3 måneder - ”gæstehund” med gyldig vaccinationsbog.


Kvalitetsbedømmelse

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse. Der kan tildeles følgende kvalitetspræmieringer:

Særdeles lovende i Baby/hvalpeklassen tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

Lovende i Baby/hvalpeklassen tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

Mindre lovende i Baby/hvalpeklassen tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.
Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.

DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.Championkvalitet
Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. Det er dog en forudsætning, at hunden forinden har fået tildelt Excellent. Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen.

Certifikat
Under bedømmelsesforløbet uddeles der certifikat (rødt/hvidt bånd), som er et trin på vejen til det danske championat. Der tildeles også Reserve-certifikat (lyseblåt bånd), som i visse tilfælde kan træde i stedet for certifikatet. Der kan endvidere tildeles CACIB (hvidt bånd), som fører frem til hundens internationale championat eller Reserve-CACIB (orange bånd), som i visse tilfælde kan træde i stedet for CACIB’et.


Klassevindere
Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd. 
Hvis mere end fire hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de modtager intet bånd. Hvis der er færre end 4 hunde i den bedste kvalitetsgruppe, medtages hundene fra næstbedste kvalitetsgruppe (Very Good) også i konkurrencebedømmelserne.De hunde, dommeren finder af champion kvalitet, får tildelt CK.

Bedst i køn
De hunde, der har fået CK skal deltage i konkurrencen, om at blive bedst i køn. Her mødes alle hanner eller alle tæver, der har fået tildelt CK for at dyste om placering i Bedste i køn. Hundene placeres 1., 2., 3., og 4. Samtidig med at hundene placeres i bedst i køn uddeles der også certifikater og CACIB (på de internationale udstillinger).
 
BIR, BIM og BIS
Trin for trin skrider bedømmelsen frem, til man når hen til konkurrencen om at blive “Bedst i racen” (BIR) (rød/gul roset) og “Bedst i modsat køn” (BIM) (grøn/hvid roset), hvor der kun er få hunde tilbage. Den hund, der bliver “Bedst i racen”, går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, hvor hunde af forskellige racer - men af samme gruppe - mødes. Vinderne af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om “Best in Show” (BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres.

Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement for mere detaljerede oplysninger om bedømmelsesforløbet.