Bulldog-Klubbens etiske anbefalinger for opdræt

§ 1 Før man påtænker at opdrætte et kuld hvalpe, skal man kende bulldoggens standard, og sætte sig ind i racens særpræg samt opdræt af hunde i almindelighed.

§ 2 Både han og tæve skal have en DKK stambog, hvis hunden bor i Danmark. Hvis disse er udstationeret fra udlandet til Danmark, skal disse have en FCI godkendt stambog.

§ 3 Det påhviler den enkelte opdrætter og hanhundeejer, at sikre sig, at hunden lever op til racens FCI standard, hvis den sættes i avl. Avlshunde skal inden parring være fremstillet på en FCI anerkendt udstilling og bør have opnået prædikatet excellent, dog minimum very good.

§ 4 Kun fysisk og mentalt sunde individer skal indgå i avl. Både han og tæve skal inden parring være sundhedsundersøgt i henhold til klubbens sundhedscertifikat med kendt status. Kopi skal være indsendt til klubben. Anvendelse af frostsæd fra afdøde hanner undtaget. Ved brug af udenlandske avlshanner, bør klubbens sundhedscertifikat eller kopi af et tilsvarende certifikat indsendes til klubben.

§ 5 Hunde, der har fået foretaget et operativt indgreb for en arvelig lidelse eller konstateret en arvelig sygdom, må ikke anvendes i avl.

§ 6 Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, skal naturligvis ikke gentages.

§ 7 En tæve må ikke indgå i avl, før den er fuldt udviklet. Tæven må tidligst parres, når den er 18-20 måneder gammel og tidligst ved 2. løbetid. En tæve må maksimalt have 4 kuld hvalpe i sin levetid ved naturlig fødsel, og sidste kuld inden tæven fylder 7 år. Af hensyn til tævens restituering, skal tæven have minimum en uudnyttet løbetid mellem hvert kuld

§ 8 Efter andet kejsersnit på samme tæve skal denne udgå af avl. Dette gælder også selvom om hvalpene var dødfødte eller er døde inden registrering. Efter et kejsersnit skal minimum en løbetid springes over, inden tæven må parres igen.

§ 9 Opdrætter skal indsende parrings- og fødselsoplysninger til Bulldog-Klubben senest, når kuldet ønskes optaget på hvalpelisten og hos Bulldoganvisningen.

§ 10 Opdrætter forpligter sig til at aflevere sunde, velplejede og velprægede hvalpe til køber og skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og må ikke fortie viden om eventuelle skavanker.

§ 11 Der bør for han og tæve være udarbejdet en dna-profil. Det anbefales ligeledes at opdrætter dna-teste hvalpekuldet.

§ 12 Parringer tættere end fætter/kusine bør undgås.

§ 13 Matadoravl bør undgås. En hanhund bør, gennem hele sin levetid, ikke blive far til mere end 25 % i 1. generation og 50 % i 2. generation af det gennemsnitlige antal hvalpe registreret årligt.

§ 14 Både opdrætter og hanhundeejere bør følge afkommets udvikling og derudfra løbende vurdere
kvaliteten af deres opdræt/afkom.

Bulldog-Klubbens Generalforsamling 2013

Bemærk venligst
Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af Bulldog-Klubbens etiske anbefaling vedr. opdræt af bulldogger medfører fortabelse af retten til at stå opført på klubbens opdrætterlister, hvalpelister, avlshanlister, anden annoncering samt henvisning af hvalpe via klubben og hvalpeformidlingen, og der kan sanktioneres jf. klubbens love § 16 punkt a 1-2.”.