< Tilbage

Invitation og vejledning til tilmelding til Ordinær Generalforsamling17-01-2019 - 09:26

Invitation og vejledning til tilmelding til Ordinær Generalforsamling søndag den 7. april 2019 kl.10.00.

 

Tilmelding til Generalforsamling skal ske senest 24. marts på mail til klubbens sekretær: sekretaer@bulldogklubben.dk eller elektronisk tilmelding under eventskalenderen 2019, find den 7. april og tryk på eventen, så trykker på du tilmeld her. 

 

Invitation til Ordinær Generalforsamling søndag den 7. april 2019 kl.10.00.

Sted: Dansk Kennel Klubs lokaler, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

 

Bulldogklubben serverer let morgenmad, kaffe&te, vand samt let frokost.

 

Dagsorden:

Ad 1 - Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

Ad 2 - Valg af referent

Ad 3 - Formanden aflægger årsberetning til godkendelse.

Ad 4 - Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til   godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed          (decharge)

Ad 5 - Kassereren forelægger budgetforslag herunder fastlæggelse af   kontingent

Ad 6 - Behandling af indkomne forslag

Ad 7 - Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter

Ad 8 - Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Ad 9 - Forelæggelse af eventuelle rapporter

Ad 10 - Eventuelt.

 

Ad 6: der er alene kommet forslag fra bestyrelsen ved tidsfristens udløb.

 

Ad 7: da der ved tidsfristen ikke kom yderligere kandidater end de tre siddende bestyrelsesmedlemmer på valg: Tasha Andreasen og Mai Jensen (genvalg) og Bent Hanssen (nyvalg), vil dette punkt alene omhandle valg af suppleanter. Alle ovennævnte er valgt for en to-årig periode.

Medlemmer, som er interesserede i at være suppleanter, kan stille op på dagen. Ligeledes gælder dette for revisorposterne.

 

Ad 9: bestyrelsen har ingen rapporter at fremlægge.

 

Tilmelding til Generalforsamling skal ske senest 24. marts på mail til klubbens sekretær: sekretaer@bulldogklubben.dk eller elektronisk tilmelding under eventskalenderen 2019, find den 7. april og tryk på eventen, så trykker på du tilmeld her. 

< Tilbage