< Tilbage

Kontingentindbetaling 201927-08-2018 - 13:04

Dansk Kennel Klub overtager medlemsadministrationen og du skal gøre noget

Som vi tidligere har kommunikeret, har bestyrelsen besluttet at overdrage administrationen af medlemsdatabasen og dermed også kontingentopkrævmning til Dansk Kennel Klub.

DKK udsender i november eller december måned opkrævning til samtlige medlemmer.

Der kommer med andre ord ingen opkrævning fra Buldog-klubben via BetalingsService (PBS) i år,

 

Hvordan skal du forholde dig?
Hvis du er medlem af DKK og betaler kontingent til DKK via PBS, skal du intet foretage dig. DKK vil automatisk opkræve dit kontigent til Bulldog-klubben via bestalingsservice.

 

Har du tidligere betalt kontingent til klubben via PBS og er IKKE medlem af DKK, skal du tilmelde dig DKK's betalingsservice. Du finder oplysningerne på det indbetalingskort, du modtager fra DKK.

 

Ønsker du ikke at betale via PBS, skal du blot betale det indbetalingskort, du modtager fra DKK. Er du i tvivl, kontakt klubbens kasserer.

 

Betalingsfrist/medlemsrettigheder.

DKK opkræver kontingentet med forfaldsdato d. 10. januar 2019, og ikke som beskrevet i lovene d. 01. januar. Denne forlængelse af betalingsfristen er godkendt af DKK, således at man bevarer sine medlemsrettigheder, herunder stemmeret, såfremt man overholder betalingsfristen 10. januar.

 

 

< Tilbage