< Tilbage

Vigtige ændringer efter lovændringer – du skal gøre noget!

30-09-2019 - 10:09

Vi har brug for alle medlemmers email-adresser
!

Kære medlemmer.
Som en konsekvens af, at vi har fået nye love i Bulldog-klubben, vil vi her ridse konsekvenserne af disse op for dig. Her har vi særligt koncentreret os om de love, som omhandler generalforsamlingen fremover.

Vi har brug for alle medlemmers email-adresser

Med vedtagelsen af de nye love, er der åbnet op for, at klubben udsender information og materiale via email og dermed sparer klubben for porto (og dermed også risikerer forsinkelser i leverancer.

Det fremgår af lovenes §5. stk. 4, 5 og 6: 

Stk. 4: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 5: Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art.

Stk. 6: Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

Du bedes derfor hurtigst muligt meddele klubben, hvilken email adresse, vi kan anvende, hvis du ikke allerede har gjort det. Tryk på linket nederst, så kommer du til siden hvor du kan registrere din mail adresse.

Hvis du har noteret korrekt email adresse på din hundeweb, så har vi den.

Du vil ligeledes fremover få indkaldelsen til Generalforsamling via email (lovene §11.stk.2). Her vil du 10 dage før GF ligeledes få udsendt forslag til behandling.

Bilag til generalforsamlingen lægges på klubbens hjemmeside under ”kun for medlemmer”.

Forslag, som skal behandles på Generalforsamlingen (lovforslag a, vil fremover blive lagt på ”kun for medlemmer” på klubbens hjemmeside. Det indebærer, at du som medlemmer skal sikre, at du har adgang til dette, lukkede område. 

Kig her: linket, så kommer du til siden hvor du kan registrere din mail adresse
Skriv til sekretaer@bulldogklubben.dk for at få dig oprettet.

Tjek klubbens love HER

Hilsen Bestyrelsen

< Tilbage