< Tilbage

Urafstemning slut14-08-2019 - 09:25

Stemmerne talt op

 

Urafstemning slut – stemmerne talt op


Kære medlemmer
Som bekendt, har klubben sendt forslaget om ændrede love til urafstemning blandt medlemmerne. Det sker efter at generalforsamlingen i april enstemmigt vedtog bestyrelsens forslag til nye love. Den urafstemning er nu afsluttet, og søndag mødtes Gelika Langtoft, Tasha Andreasen og undertegnede for at åbne kuverter, tjekke stemmeret og optælle stemmerne. Resultatet af afstemningen var 18 stemmer for og 3 imod. Der var ingen ugyldige stemmer.
Det indebærer, om end med et meget lille stemmetal – at klubben nu har kunnet overdrage lovforslaget til Dansk Kennel Klub for endelig godkendelse. Så snart den afgørelse foreligger, vil vi orientere om det.

Ind til videre, er de nuværende love, som er gældende.

 

Tak for jeres stemmer.

Michael Laub
Formand

< Tilbage