< Tilbage

Næste nummer af Bulldog-bladet05-06-2020 - 19:25

Økonomi under Coronapandemien

Vi har i bestyrelsen drøftet klubbens økonomiske situation. Det kan næppe komme som nogen overraskelse, at vi ikke kan overholde det budget for 2020, der er lagt ud på hjemmesiden. På grund af coronapandemien har vi været nødt til, at aflyse stort set alle vore indtægtsgivende aktiviteter, og det er på nuværende tidspunkt umuligt, at forudse, hvad der vil ske på udstillingsfronten resten af året.
Vi har derfor besluttet, at droppe det medlemsblad, der skulle på gaden den 15. juli, og i stedet udsende et nyhedsbrev via mail. Vi gør dette med god samvittighed, idet mængden af nyheder ikke står mål med den økonomiske omkostning, der er forbundet med udsendelse af et blad. Vi vil gerne pointere, at dette tiltag udelukkende sker under hensyn til den øjeblikkelige situation. Vi har ingen intentioner om at afskaffe medlemsbladet.
Vi vil gerne anbefale, at I går ind på klubbens hjemmeside, og registrerer jer til modtagelse af nyhedsbrev, hvis I ikke allerede har gjort det. Det er en hurtig, nem og billig måde for bestyrelsen at orientere medlemmerne på. Vi vil ligeledes opfordre til, at de af jer, der endnu ikke er oprettet som brugere på medlemssiderne – Kun for medlemmer” -  på hjemmesiden, får det gjort. Her vil bl.a. blive orienteret om den kommende generalforsamling osv. Du får adgang til medlemssiderne ved at sende en mail til sekretaer@bulldogklubben.dk eller kasserer@bulldogklubben.dk, du vil så få tilsendt en mail med brugernavn og password. 
Det er særdeles vigtigt, at du registrerer dig til modtagelse af nyhedsbreve, samt skaffer dig adgang til medlemssiderne ”Kun for medlemmer” på hjemmesiden, da de nye love, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling i høj grad åbner op for ”udsendelse” af vigtige oplysninger og elektronisk kommunikation via hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve.


På bestyrelsens vegne
Bent Hanssen, kasserer

< Tilbage