< Tilbage

Næstved udstillingen aflyst. 11-03-2020 - 21:48

På baggrund af Covid virus. 

Kære medlemmer
Det er med dyb beklagelse, at Bulldog-Klubben ser sig nødsaget til at aflyse vores næste udstillinger i Næstved den 4. april.
Det sker med baggrund i den seneste udvikling i Danmark vedr. Covid19 og de beslutninger, som regeringen har taget onsdag den 13. februar.
Vi holder et hastebestyrelsesmøde snarest og vil træffe de nødvendige beslutninger vedr. den aflyste udstilling. Vi har således ikke i dag yderligere kommentarer omkring dette, men vil afvente vores bestyrelsesmøde, hvorefter vi vil komme med yderligere meldinger.

På mødet vil al aktivitet – herunder bl.a. den kommende Generalforsamling blive diskuteret. Det betyder IKKE, at klubben planlægger at udsætte mødet, men vil diskutere de scenarier, der er for klubben i en nærmeste fremtid. Foreløbig fortsætter planlægningen frem mod den allerede annoncerede dato.
Pas godt på jer selv og jeres hunde.

På vegne af bestyrelsen, Michael

< Tilbage