< Tilbage

Specialeprojekt om cystinuri15-11-2021 - 11:14

Bulldogklubben er her i efteråret blevet kontaktet af DKK og professor i husdyrgenetik, Merete Fredholm, der også sidder i DKK’s Sundhedsudvalg.

Tilmeld dig under sundhed og tryk på specialeprojektet.

DKK samarbejder ofte med KU/SUND (tidl. Landbohøjskolen) om de dyrlægestuderendes specialeprojekter. DKK’s Sundhedsudvalg har desuden en fond, hvor de studerende kan søge om økonomisk støtte til projekterne.  

Bulldogklubben er her i efteråret blevet kontaktet af DKK og professor i husdyrgenetik, Merete Fredholm, der også sidder i DKK’s Sundhedsudvalg. Hun har nogle studerende, der gerne vil lave specialeprojekt om arvelige problemstillinger hos hunde og foreslår at igangsætte et projekt, der skal undersøge forekomsten af de mutationer, der kan give cystinuri, i den danske population af engelske bulldogs. Der findes allerede et antal blodprøver fra bulldogs i KU/SUND’s DNA-bank, men der vil sandsynligvis skulle indsamles flere. Hvis det hele falder på plads, vil projektet skulle forløbe i foråret 2022 og så vender vi tilbage med flere informationer om projektet, og om hvordan vi eventuelt skal få igangsat en indsamling af blodprøver til DNA-undersøgelserne.
Helle Friis Proschowsky

 

Genetiske undersøgelser har ført til, at der er identificeret tre forskellige mutationer, som er involveret i udviklingen af cystenuri hos engelsk bulldog. DNA-test til bestemmelse af om en hund er hhv. fri, bærer eller syg, er derfor mere kompliceret, end det er tilfældet for mange andre genetiske sygdomme hos hunde, da man bliver nødt til at teste for alle tre mutationer. Cystenuri kan opstå på baggrund af homozygoti (mutation på begge kromosomer) for én af mutationerne, eller fordi hunden har en kombination af flere mutationer. 
I dette projekt vil vi undersøge, om de tre mutationer findes i den Danske population af engelsk bulldog samt afdække hvor udbredte den/de er med henblik på at etablere en avlsanbefaling. 
For at kunne vejlede klubben bedst muligt har vi brug for mundhule svaberprøver fra 50-100 ubeslægtede hunde (må ikke have fælles forældre). Alle hundeejere, der stiller deres hund til rådighed for projektet, vil få tilsendt resultat på undersøgelsen til eget brug. 
Prøverne udtages på udstillingerne d. 4 december 2021 eller sendt til de af klubbens medlemmer der ikke deltager i udstillingen, men stadig ønsker at deltage i projektet.
Merete Fredholm
 

Læs mere om Cystenuri igennem dette link https://www.genomia.cz/en/test/cystinuria-bulldog/
Og her:
https://www.netdyredoktor.dk/hund/sygdomsleksikon/c/cystinuri/

< Tilbage