< Tilbage

Registrering af testresultater i Hundeweb22-06-2021 - 20:09

HUU og Cystinuri


Bulldog-Klubbens sundhedsudvalg har anmodet DKK om mulighed for, at registrere testresultater på Hundeweb, for så vidt angår HUU og Cystinuri for Engelsk Bulldog.
Det har resulteret i, at der fra dags dato er mulighed for registrering af testresultat for HUU. Der er nogle tekniske problemer omkring Cystinuri, men vi håber, det kommer med senere.
Fremadrettet skal du inden testen foretages, købe en rekvisition hos DKK, som du tager med til dyrlægen.
Har du allerede et testresultat på din hund, og gerne vil have det registreret, skal du ligeledes købe en rekvisition hos DKK, og indsende den til sundhed@dkk.dk sammen med testresultatet, og dokumentation for, at testen er taget af en dyrlæge, og at der er kontrolleret ID på hunden.
På sundhedsudvalgets vegne
Bent Hanssen
 

< Tilbage