< Tilbage

Ny bestyrelse14-06-2022 - 19:34

Bestyrelsen har selvsuppleret sig med tidligere 1. suppleant Thomas Midtbøll

Der blev snakket om muligheden for at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, for at se om nogen andre end de i bestyrelsen ville stille sig til rådighed.

Med henblik på at der kun var ét medlem der stillede op ved sidste valg, året efter var der ingen - samt var vi fuldt antal i bestyrelsen, med medlemmer der gerne vil lave bestyrelsesarbejde, blev der stemt imod, med stemmerne 3 imod og 2 for, at afholde en ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsesfordelingen er:

Mai Jensen - Formand
Thomas Midtbøll - Næstformand
Inga Karup - Kasserer
Ib Andersen - Sekretær
Tasha Andreasen - Bestyrelsesmedlem (Udstillingsansvarlig)

Vi trækker i arbejdstøjet med det samme og byder Thomas velkommen.

< Tilbage