< Tilbage

Behandling af mistillidssag til dele af bestyrelsen 28-06-2022 - 20:49


Bestyrelsen har den 23.06.2022 kl 19:01-19:07 modtaget følgende skrivelse.

 

Til Bulldog-Klubbens bestyrelse.
att. formanden.
På baggrund af udbredt mistillid til bestyrelsen, har en del medlemmer et ønske om en ekstraordinær generalforsamling.
Derfor har vi valgt, at indsamle underskrifter fra nogle af disse medlemmer.
Disse fremsendes med dagsorden, hvormed bestyrelsen bedes indkalde til ekstraordinær generalforsamling jfr. klubbens love §14.
Underskrifterne vedhæftes denne mail med 16 filer, samt 1 mail yderligere med 16 filer - ialt 32 filer med underskrift fra 46 stemmeberettigede medlemmer.
Vi imødeser kvittering for modtagelse af disse mails.
Med venlig hilsen
xx xx og xx


Medsendte dagsorden


Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af 2 stemmetællere
3. Mistillid til dele af den siddendebestyrelse

      a. Mai Jensen

      b. Tasha Andreasen

      c. Ib Andersen 
4. Evt. valg til bestyrelsen 
5. Evt. valg af 2 bestyrelsessuppleanter


Der har derfor været afholdt bestyrelsesmøde med eneste punkt på dagorden at finde et sted og dato for en ekstraordinær generalforsamling.
Referat fra dette bestyrelsesmødemøde kan findet under "kun for medlemmer".
 

< Tilbage