Den engelske bulldog

Selv om den nuværende Bulldogtype er blevet moderniseret meget eksteriørmæssigt, er der stadig mange træk i dens udseende, der stammer tilbage fra den oprindelige Bulldog.
I mange lande, blandt andet i England, var det at lade hunde dyste mod tyre i århundreder en sport, som mange deltog i med meget stor interesse.
I England var disse konkurrencer så populære, at de omtales som en af den tids nationale sportsgrene. Hvornår man helt nøjagtigt begyndte at afholde disse arrangementer i England, vides ikke. Men gamle notater og skrifter, taler om grunden til disse traditioner blev anlagt tilbage i 1209. De hunde der oprindeligt blev brugt, stillede man meget store krav til. De skulle være psykisk stærke, have masser af gå på mod, være muskuløse og i besiddelse af rigtig mange kræfter for at kunne tage kampen op med en stor, tung og rasende tyr.
Derimod stillede man ikke særlig store krav til dens udseende.


Farende slagterhunde
I 1209 så Earl Warren, daværende Lord af Stamford, to tyre i kamp med hinanden på engen udenfor slottet. Kampen blev afbrudt da alle byens slagterhunde kom farende, og gik løs på den ene af tyrene. De mange hunde jagede den rasende tyr gennem byen. Dette syn morede slotsherren så meget, at han i årene der fulgte, afholdte årlige arrangementer med en dyst mellem hunde og en tyr, til morskab for byens overklasseborgere, og til meget glæde og gavn for byens slagtere, der mod at stille tyre og hunde til rådighed, fik lov til at låne slottes eng gratis en gang årligt.
De skulle dog garantere at tyrene var meget ondskabsfulde, og aggressive, så hundene fik deres kamp for sig. Efterhånden blev disse arrangementer til en fast tradition som bredte sig ud over hele England. Man har blandt andet fundet beskrivelser af, hvorledes en tyrekamp afvikles i Tutbury i Staffordshire i 1375.
Hundene der benyttes til disse kampe, var af meget forskellig oprindelse. Den første virkelige dybtgående beskrivelse af hundene stammer fra året 1410, og er givet af Edward Hertug af York, han kaldte hundene for Alaunter.
Først langt senere opstod navnet Bulldog, som de kendes som i dag. Man hørte første gang navnet Bulldog i et brev i 1631/1632.Endnu et par hundrede år var det moderne at afholde disse såkaldte ”Bull baiting games”, men omkring i 1800 tallet, mistede man interessen for denne form for underholdning, og civilisationen bredte sig, hvilket medførte at man i året 1835 vedtog en lov, der forbød at afholde og deltage i sådanne arrangementer.

Første udstilling
I 1860 udstilles den første Engelske Bulldog ved en udstilling i Birmingham i England. Det var allerede dengang en ejendommelig og egenartet race. Den levede noget overset og glemt i nogle år efter at tyrekampe blev forbudt i 1835, men havde stadig sine tilhængere, og især den engelske arbejderklasse, der har meget af æren for, at vi stadig har denne fantastiske race i dag. De viste dem frem på pubber for publikum og gjorde en ære i at holde racen ren og avle på de gode sider af Bulldoggen.

Styrke og udholdenhed
Forbuddet betød, at man skulle lægge vægt på andre egenskaber end på de egenskaber man hidtil havde prioriteret højest, nemlig styrke og masser af udholdenhed. Nu skulle temperamentet ændres, så racen blev venlig, omgængelig, og lige så fredelig som de andre hunde racer man havde på dette tidspunkt. Kun ganske få opdrættere værdsatte racen så højt, at de fortsatte med at opdrætte.

Energisk, modig og barsk at se på

Den var på daværende tid en noget lettere, mere højbenet hund med længere hale og et lidt mindre hoved. Den var meget energisk, udholdende, modig, barsk at se på, og blev betragtet som en god vagthund. De bedst egnede hunde til formålet, var den tids slagterhunde, som nedstammede fra Angelsaksernes store, bredde, tunge og bredmundende stridshunde. Denne type hunde tilhørte samme gruppe af store Dogger som fandtes i mellem Europa i forhistorisk tid. Angelsakserne havde taget dem med sig, da de i sin tid kom til Storbritannien, og disse hunde har sikkert været med til at udrydde de oprindelige beboere og fortrænge dem fra store dele af det nuværende England, så den oprindelige keltiske befolkning nu kun findes i de afsides egne af Wales og Skotland.

Første standard
I 1864 stiftede man en Bulldogklub, som dog kun holdt i 3 år, men i den periode denne eksisterede, skrev man den første standard for racen. Deri stod der blandt andet, at det var en majestætisk hund. Hvis den bliver behandlet med omsorg og omtanke og jævnligt var sammen med sin herre, var den rolig, medgørlig og lydig samt almindeligvis vagtsom. Hvis den blev forsømt og isoleret fra menneskelig kontakt blev den mere aggressiv og voldsom. I 1875 blev The Bulldog Club INC grundlagt i England. Det var forløberen for andre raceklubber. Det var endog før The Kennel Club (den engelske Kennel Klub) blev stiftet.

Bulldog-klubben stiftes
Bulldoggerne var meget almindelige omkring 1900 hundrede tallet, og i 1908 blev den Danske Bulldog Klub for Engelsk og Fransk Bulldog, grundlagt - Bulldog-Klubben. Klubben fejrede d. 8 marts 2008, 100 års jubilæum med en jubilæumsudstilling og derefter en stor gallamiddag, hvor mange deltog fra både indland og udland.
Efter de to verdenskrige, var antallet nede på et minimum, og i 1940´erne var antallet af Engelske Bulldogger meget lavt i Danmark, men ved målrettet avlsarbejde steg antallet atter, og mængden af Engelske Bulldogger i Danmark er i dag større end nogensinde.

Venlig, rolig og omgængelig
Standarden har dog ændret sig, så den passer mere til det moderne samfund. Bulldoggen er blevet mindre og tungere. Den har fået større hoved og en bredere front og den er heller ikke så udholdende mere. Man har også gjort den fredelig, så den i dag er en utrolig omgængelig, dejlig, venlig og selskabelig hund, som er meget glad for børn. Dog er den stadig vagtsom, men også legesyg.
Der findes krydsninger af Bulldogger med andre hunderacer, der bl.a. benævnes Old English Bulldog, Amerikansk Bulldog, Old Victoryan Bulldog og mange andre typer. Disse hundetyper er ikke den Engelske Bulldog som er anerkendt af FCI og DKK. Racen er i sig selv sund, hvis man er kritisk med valg af avlsdyr.
Nutidens Engelsk Bulldog er ikke en kamphund eller muskelhund, som den var for flere hundrede år siden. I dag er den en meget venlig, rolige og omgængelige selskabshund med et dejligt temperament. De fungerer perfekt som familie hunde og er meget børnevenlige.