< Tilbage

Ordinære Generalforsamling 2020! 19-03-2020 - 19:07

Generalforsamling i Bulldog-klubben udsat på ubestemt tid

Bestyrelsen i Bulldog-Klubben har i dag besluttet at udsætte den planlagte generalforsamling den 19. april 2020 på ubestemt tid.
Det giver ingen mening allerede nu at fastsætte en dato, men blot afvente, at  vi kommer om på den anden side af Corona epidemien.
Det betyder også, at afstemningen om de tre kandidater, som stiller op til bestyrelsesvalget, forlænges. Klubben vil indkalde til ny generalforsamling jf de frister, som fremgår af lovene, ligesom øvrigt materiale vil blive offentliggjort efter de gældende regler.


På vegne af bestyrelsen, Michael

< Tilbage